Начало > PC > Crimes of War Cheats


Кодове чийтове за Crimes of War Cheats


Престъпления на война

Cheat кодове :
------------
Добавен от : RM

Edit config.ini файл в
C: \\ Documents и Settings \\ MyName \\ My Documents \\ US2 \\ ..
и добавете следния текст до края :

bindc + DIK_GRAVE

Това ще даде възможност конзолата в играта . Да не и да редактирате файла config.ini
в инсталационната папка на играта , само този, показан по - горе .
Сега можете да натиснете ~~ (тилда ) в игра и тип всеки от следните кодове мамят .

Резултати
-----------------------
sv_cheats 1 - Активиране Cheat Режим
game_godmode 1 - Бог Начин На
game_godmode 0 - God Mode Off
addammo всички - Добавяне на амуниции за всички оръжия
addwpn ? Числа
addwpn # - Добави Weapon # от Списък